Nykvarns kommun

VA-arbete Hökmossvägen/Mikael Winklers väg

Torsdagen den 4 april kommer VA-arbete utföras vid korsningen Hökmossvägen/Mikael Winklers väg. Flaggvakter kommer finnas på plats för att dirigera trafiken.