Nykvarns kommun

Måndag 6/5 VA-arbeten

Måndag 6/5 utförs VA-arbete i en nestigningsbrunn i körbanan på Södertäljevägen.

Ett körfält kommer vara avstängt vid arbetsområdet och trafikanter uppmanas att passera i låg hastighet för personalens säkerhet.