Nykvarns kommun

Avverkning i Erikslund

Bild som visar i vilket område i Sandtorp träd kommer att avverkas.

Granar ska fällas innanför de be blå inringade områdena.

På uppdrag av Nykvarns kommun kommer Skogssällskapet att avverka skog i Erikslund.

Fröträd av tall och löv lämnas kvar och nya träd kommer att etableras. Arbetet sker mest med skogsmaskiner. Fällt virke och det mesta av grenar avlägsnas men en del virke lämnas kvar för att bidra till den biologiska mångfalden. I den intilliggande unga skogen kommer det att röjas, det vill säga träden ställs isär så de får bättre plats att växa. När arbetet utförs körs en del fordon i området.

Var försiktig!

Under pågående fällning ska du inte vistas i området av säkerhetsskäl. Avverkningen görs med stora maskiner. Klättra aldrig i timmervältor, de kan komma i rullning.