Nykvarns kommun
Placeholder

Neuvonpidossa 15. maaliskuuta keskusteltiin kunnan suomen kielen hallintoalueeseen liittyvästä työstä eri näkökannoilta. Täältä voit lukea voit lukea muistiinpanot neuvonpidosta.

Vid samrådet den 15 mars diskuterades olika frågor kring hur kommunen arbetar med finskt förvaltningsområde. Nu kan du läsa mötesnoteringarna från samrådet.

Muistiinpanot_Suomenkielen versio Pdf, 133.1 kB.
Mötesanteckningar_Svensk version Pdf, 136.2 kB.