Nykvarns kommun

Kotipalvelu pyrkii tukemaan ja auttamaan sinua voidaksesi elää mahdollisemman normaalia ja itsenäistä elämää.

Placeholder

Kotipalvelu koostuu osaksi hoivatoimista, osaksi palvelutoimista. Hoivatoimet on tarkoitettu täyttämään fyysiset ja psyykkiset tarpeet, esimerkiksi

 • syöminen ja juominen,
 • pukeutuminen ja riisuutuminen,
 • henkilökohtainen hygienia,
 • apu liikkumiseen,
 • sosiaalisen eristymisen torjuminen.

Palvelutoimet liittyvät puolestaan lähinnä kotiin ja kodinhoitoon, esimerkiksi

 • turvahälytin,
 • ateriatoimitukset,
 • asunnon siivous,
 • pyykinpesu,
 • ostokset,
 • apteekkiasiat.

Kenellä on oikeus kotipalveluun?

Kotipalvelua voivat hakea 18 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka tarvitsevat apua omassa kodissaan. Kotipalvelun apu edellyttää avuntarpeen arviointia. Hakemuksen tulee näin ollen koskea tiettyä apupanostusta. Asian käsittelijä selvittää avun tarpeen ja tekee päätöksen avun myöntämisestä.

Maksun suuruus vahvistetaan yksilöllisesti tulojen ja mahdollisten avustusten perusteella.

Asia etenee näin

  1. Toimitettuasi hakemuksen saat yhteyden käsittelijään, joka käynnistää selvityksen. Hän laatii selvityksen hakemuksessasi pyytämistäsi aputoimista ja tarpeistasi. Sen jälkeen hän ratkaisee, mitä tukea sinulle voidaan myöntää.
  2. Yhdessä aputoimien toimeenpanijan kanssa laaditaan tämän jälkeen toteuttamissuunnitelma, josta käy ilmi, milloin ja millä tavalla sinulle myönnetyt apupanostukset toteutetaan. Toteuttamissuunnitelmaa seurataan säännöllisesti, niin että toimenpiteet vastaavat tarpeitasi.
  3. Saat yhteyshenkilön, jonka tehtävänä on toteuttamissuunnitelman päivittäminen. Sinun tulee ensisijaisesti kääntyä yhteyshenkilösi puoleen, jos haluat esittää toimenpiteiden toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä.

  Turvallinen suhde henkilökuntaan

  On tärkeää, että tunnet olosi turvalliseksi ja tulevasi kunnioitetuksi. Kotipalvelun työntekijät käyttävät siksi erityisiä työvaatteita. Heidän on voitava näyttää toteen, että he ovat Nykvarnin kunnan palveluksessa.

  Sinun ja läheistesi on voitava saada yhteys henkilökuntaan puhelimen/puhelinvastaajan kautta. Puhelinvastaajaan saapuneet viestit kuunnellaan useita kertoja päivässä.

  Itsemäärääminen ja yksityisyyden suoja

  Omia kykyjäsi ja resurssejasi tulee hyödyntää toiminnassa. Suunnittelemme aputoimet yhdessä kanssasi ja pyrimme ottamaan huomioon toivomuksesi. Haluamme kuunnella sinua ja kunnioitamme henkilökohtaista yksityisyyttäsi työskennellessämme kodissasi.

  Valinnanvapaus

  Ruotsin kotipalvelussa vallitsee valinnanvapaus. Sinun on voitava valita itse, kuka kotipalvelustasi huolehtii. Nykyisellään Nykvarnin kunnan kotipalvelussa ei ole mukana yksityisiä kotipalveluyrityksiä. Toiminnasta vastaa kunnan kotipalvelu yksinään.

  Kotipalvelu muilla paikkakunnilla

  Henkilön, jolle on myönnetty kotipalvelua, tulee saada vastaavaa tukea myös oleskellessaan jonkin aikaa toisella paikkakunnalla. Voit lukea seuraavan linkin kautta siitä, kuinka voit hakea kotiapua toiselta paikkakunnalta: Hemtjänst på annan ort. Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

  Hyvä ja ravitseva ruoka on tärkeää päivittäisessä elämässämme.

  Jos sinun on vaikea laittaa ruokaa, voit hakea avuntarpeenkäsittelijän kautta ruoan kotiinkuljetusta, eli ruokatoimituksia. Voit tarvittaessa hakea apua myös ruoan lämmittämiseen.

  Kunta vastaa siitä, että ruoka täyttää ravinto- ja energiasisällölle asetetut vaatimukset. Kunta vastaa myös siitä, että ruokaa käsitellään elintarvikehygienian kannalta turvallisella tavalla noutamisesta perille toimittamiseen saakka.

  Saat yhteyden avuntarpeenkäsittelijään Aikuisten osaston vastaanottopuhelimen kautta, puh. 08-555 014 70

  Tiedot ruokatoimitusten hinnoista löytyvät maksujen kohdalta.

  Turvahälytin on palvelua, joka on tarkoitettu henkilöille, jotka asuvat omassa kodissaan, mutta joiden tietyissä tilanteissa on voitava hälyttää paikalle apua sairauden, toimintarajoitteen tai turvattomuuden tunteen vuoksi.

  Turvahälytin toimii ympäri vuorokauden ja se on kytketty hälytyskeskukseen. Painettuasi hälytysnappia hälytyskeskuksen henkilökunta ottaa yhteyttä kotipalveluun. Kotipalvelun työntekijät tulevat tarvittaessa kotiisi auttamaan sinua.

  Jos tarvitset turvahälytintä, ota yhteys avuntarpeenkäsittelijään. Hälytin asennetaan viiden työpäivän kuluessa. Sinulla ei tarvitse olla kiinteää puhelin- tai matkapuhelinliittymää. Sinun on kuitenkin hankittava ylimääräiset avaimet asuntoosi ja luovutettava ne kotipalvelun henkilökunnalle hälyttimen asentamisen yhteydessä.

  Tietoa turvahälytinmaksuista on maksujen kohdalla.

  Ota meihin yhteyttä