Nykvarns kommun

I Nykvarn gäller trafikförordningens generella parkeringsregler.

Parkering i Nykvarns kommun

I Nykvarn gäller trafikförordningens generella parkeringsregler. Dessa regler bestämmer hur vi ska uppträda och parkera i trafiken.

På vägar där det finns lokala bestämmelser är det utmärkt med vägmärken, mer information hittar du i lokala trafikföreskrifter för Nykvarns kommun. Kommunen ansvarar för upprättande och beslut av lokala trafikföreskrifter på Nykvarns kommuns vägar. Samtliga föreskrifter finns samlade i RDT, rikstäckande databas för lokala trafikföreskrifter. Här på sidan hittar du en länk till RDT, där kan du hitta alla Nykvarns kommuns lokala trafikföreskrifter.

I broschyren "Stanna och parkera" kan du läsa om de viktigaste generella parkeringsreglerna, denna hittar du under relaterad information.