Nykvarns kommun

Pendlar du? För en minskad trafikbelastning i tätorten och en trevligare stadsmiljö uppmuntras du som bilist att parkera gratis på kommunens infartsparkeringar.

Här finns infartsparkeringarna

Parkeringen vid spårområdet (gamla Goggos) på Norra Stationsvägen har 28 st p-platser. Avståndet från parkeringen till Nykvarns tågstation är 50 meter.

Parkeringen vid gångtunneln under järnvägen på Norra Stationsvägen har 47 st p-platser och 2 st p-platser för rörelsehindrade. Avståndet från parkeringen till Nykvarns tågstation är 50 meter.

Parkeringen på Trädgårdsvägen 9 har 46 st p-platser. Avståndet från parkeringen till Nykvarns tågstation är 350 meter.

Parkeringen på Trädgårdsvägen 1-5 har 60 st p-platser och 1 st MC-parkering. Avståndet från parkeringen till Nykvarns tågstation är 200 meter.