Nykvarns kommun

Om du har stora problem att gå eller är rullstolsburen kan du få parkera ditt fordon på speciella parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Kan jag få ett parkeringstillstånd?

När man bedömer rätten till parkeringstillstånd är det din gångförmåga som avgör. Om du är rullstolsburen eller har svårt att förflytta dig till fots på egen hand, har svår astma eller liknande kan du till exempel ha rätt till parkeringstillstånd. Om du har psykiska problem, till exempel fobier, kan du i vissa fall få parkeringstillstånd.

Parkeringstillstånd kan ges till dig som har rörelsehinder och kör själv. Det kan också ges till dig som har rörelsehinder och inte själv kör bil men regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet. Ett exempel kan vara barn med rörelsehinder som åker med sina föräldrar.

Reglerna för parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i Trafikförordningen. Om du inte är nöjd med kommunens beslut om parkeringstillstånd går det att överklaga till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas hos Transportstyrelsen.

Ansökan

För att ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad eller förlänga befintligt tillstånd behöver du skicka in följande till Nykvarns kommun:

  1. Ifylld ansökningsblankett
  2. Läkarintyg som inte är äldre än 3 månader.
    Man brukar kunna be vårdcentralen att skicka intyget direkt till Nykvarns kommun.
  3. Nytaget foto på sökande
    Behöver ni hjälp med fotografering är ni välkomna till Servicecenter på Centrumvägen 24A i Nykvarns centrum.

Ansökan, läkarintyg och foto skickas till Nykvarns kommun, 155 80 Nykvarn eller lämnas in i Servicecenter på Centrumvägen 24A i Nykvarns centrum.

Gäller i hela landet

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad gäller i hela landet. Det gäller även i de flesta europeiska länder. Ett tips om du ska åka utomlands är att kontakta landets ambassad för information om vad som gäller där.

Även om du har ett parkeringstillstånd kan du få betala parkeringsavgift.