Nykvarns kommun

Här kan du läsa mer om vilka gator och datum det är parkeringsförbud med anledning av snöröjningsdagar.

Parkeringsförbud snöröjningsdagar

För att kommunen ska kunna sköta drift och underhåll av våra gator och vägar är det parkeringsförbud på vissa av gatorna under perioden 1 november till 30 april.

Lundavägen

Förbjudet att parkera på Lundavägens nordöstra sida.

Förbjudet att parkera på Lundavägens sydvästra sida på onsdagar mellan klockan 08:00-15:00.

Stenkullevägen

Förbjudet att parkera på Stenkullevägens södra sida.

Förbjudet att parkera på Stenkullevägens norra sida på onsdagar mellan klockan 08:00-15.00.

Tjusarstigen

Förbjudet att parkera på Tjusarstigens västra sida, mellan Gammeltorpsvägen och förskolan.

Förbjudet att parkera på Tjusarstigens östra sida på onsdagar mellan klockan 08:00-15:00.