language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Trafikanordningsplan

Du ska ansöka om en trafikanordningsplan (TA-plan) så fort ett arbete eller en markupplåtelse påverkar trafiken på något sätt. I begreppet trafik räknas följande in: gående, cyklande, kollektiv- och övrig trafik.

Vad är en Trafikanordningsplan?

Trafikanordningsplanen märker ut skyltar och avstängningar vid arbetsplatsen. TA-planen ska visa hur olika trafikantgrupper riskfritt kan ta sig förbi din arbetsplats när den inskränker på ordinarie vägar, parkeringar eller gång- och cykelbanor.

Steg för steg hur du går till väga

Observera att trafikanordningsplan måste ansökas 15 arbetsdagar innan den ska påbörjas. Handläggningstiden på 15 arbetsdagar räknas från den tidpunkt då ansökans bedöms som komplett.

En ansökan med TA-plan ska:

  • innehålla start och slutdatum för arbetet
  • innehålla en tydlig beskrivning av arbetsplatsen och dess planerade avstängningar/ trafikanordningar
  • visa hur stor avstängningen är samt kvarvarande yta av gata och/eller gång- och cykelbana
  • innehålla en karta eller ritning med måttangivelser och referenspunkter till fastigheter eller gatukorsningar
  • ange utmärkningar och skyddsanordningar som kommer att användas
  • visa på hur trafikanterna kommer påverkas.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-18 10:24

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-18 10:24

Dela sidan