Nykvarns kommun

Du kan ansöka hos kommunen om du vill ha vägvisning till ditt företag, serviceanläggning eller liknande uppsatt vid en kommunal väg.

Viktig information innan du ansöker

  • Från och med den 1 juni kostar det att ansöka om vägvisning
  • Du som ansöker måste normalt bekosta inköp och uppsättning.
  • Vägvisningen ska hjälpa trafikanterna att hitta rätt. Den är ett komplement till kartor och informationsmaterial. Därför visar vi i första hand vägen till geografiska platser och i andra hand till företag, serviceanläggningar och så vidare.
  • Vi tillåter normalt vägvisning endast från närmaste större väg.

Vem beslutar?

  • Kommunen beslutar inne i tätorter och utom tättbebyggt område där kommunen är väghållare.
  • Transportstyrelsen beslutar normalt på större genomfartsvägar.

Så här ansöker du om vägvisning


1. Kontakt
Du kan kontakta kommunen per telefon eller via hemsidan för att få information om hur du ansöker om vägvisning. Ansökningsblankett finns att hämta under relaterad information eller beställas hos kundcenter på 08-555 010 00.

Information om vägvisning på statlig väg hittar du på Trafikverkets hemsida.

2. Ansökan om vägvisning
Din ansökan inkommer till kommunen där den registreras.

3. Handläggning
Kommunens gatu- och trafikingenjör tar hand om ärendet och ansvarar för handläggningen. Handläggningstiden varierar beroende på hur komplext ärendet är och hur många ärenden kommunen har. Handläggaren tar beslut om vägvisning och skickar beslutet till dig.

4. Betalning för utmärkningen
Om kommunen beviljar dig vägvisning betalar du normalt kostnaden för uppsättning och underhåll av vägmärken för vägvisning. Hur detta går till meddelas i beslutet.

5. Uppsättning av vägmärket
Kommunens driftentreprenör AB Nykvarnsbostäder som sköter drift och underhåll i kommunen sätter upp och underhåller vägmärket för vägvisning.

6. Överklagande
Du kan överklaga kommunens beslut om vägvisning hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Transportstyrelsen.

Vanliga frågor och svar

Det är den som har ansökt om vägvisning som betalar för uppsättning och underhåll av vägmärket. Enda undantaget är om kommunen ändå skulle satt upp vägmärket. Kostnaden kan variera kraftigt beroende på vägmärkets storlek och typ samt typen av väg den ska sättas upp vid.

Vägvisare ska vara entydiga och lätta för trafikanterna att läsa. Därför godkänner kommunen inte egendesignade skyltar utan alla märken ska vara utformade enligt vägmärkesförordningen (2007:90).

Några exempel på hur vägmärkerna ska vara utformade i olika fall finns på Transportstyrelsens hemsida, se relaterad information till höger.

Textstorleken varierar beroende på typ av väg och miljö runt omkring. Det teckensnitt som används heter Tratex och har utvecklats för att ge maximal läsbarhet för trafikanterna.

Vägvisningen är inte till för att användas i reklamsyfte. Texten på vägvisningen till en inrättning ska beskriva typen av verksamhet med ett generellt ord. Det är enbart när det finns risk för förväxling med liknande verksamhet vid samma väg som namnet på företaget kan skrivas på vägmärket.