Nykvarns kommun

Gudstjänst för SMÅ och stora, med efterföljande julpyssel

Gudstjänst med SMÅ och stora i Nykvarnskyrkan
Präst: Maria Karmskog, Musiker: Annika S Sandström
Barnkörerna medverkar.
Efteråt blir det julpyssel på Herrgården med julinspirerat tilltugg. Välkomna!

Placeholder