Nykvarns kommun

Välkommen till föreningsträff med genomgång av hur föreningar söker bidrag samtal och dialog om nuvarande principer för fördelning av tider i kommunala anläggningar.

Träffen kommer vara uppdelad i två pass där det ena passet handlar om hur man söker bidrag i Rbok och det andra passet
handlar om de nuvarande principer vid fördelning av tider i kommunala anläggningar. Det går bra att delta på ett eller båda av passen.

Agenda:

17:30 - Fika

18:00-19:00 - Praktisk genomgång hur man söker bidrag i Rbok (ha gärna med en egen dator och säkerhetställa att ni har rätt behörighet för att söka bidrag i Rbok)

19:00-20:00 - Dialog kring våra nuvarande principer för fördelning av tider i kommunala anläggningar.

20:00 - Träffen avslutas

Anmälan görs via mail senast den 11 december till: kultur-fritid@nykvarn.se

Placeholder