Nykvarns kommun

Se barn från körverksamheten gestalta julberättelsen

Se barnkören gestalta julberättelsen. Tillsammans sjunger vi julsånger.
Präst: Patrik Ingemansson,
Musiker: Annika S Sandström
Barnkörerna medverkar.

Placeholder