Nykvarns kommun

Information om SÄBO

För närstående boende på ett särskilt boende

Träffarna består av 1 timme med information kring ett ämne. Sista timmen fritt vad varje deltagare vill ta upp. Det förs ingen dokumentation och vi sprider inte vidare det som kommer upp på träffarna. Träffarna är öppna för alla som är anhöriga. Träffarna är kostnadsfria. Det bjuds på fika.
Välkommen!

Placeholder