Nykvarns kommun

Information om bemötande

För närstående boende på ett särskillt boende

Träffen består av 1 timme med information kring ämnet "Bemötande". Sista timmen fritt vad varje deltagare vill ta upp. Det förs ingen dokumentation och vi sprider inte vidare det som kommer upp på träffen. Träffen är öppna för alla som är anhöriga. Träffen är kostnadsfri. Det bjuds på fika.
Välkommen!

Placeholder