Nykvarns kommun

Kom och sjung de älskade julpsalmerna!

Kom och sjung de älskade julpsalmerna!
Präster: Patrik Ingemansson, Maria Karmskog,
Musiker: Annelie Haager och Annika S Sandström
Sång: Lena Zetterberg

Placeholder