Nykvarns kommun

Luento suomeksi miellyttävästä ikääntymisestä.
Föreläsning på finska om njutbart åldrande.

Terapeutti Satu Bermell luennoi aiheesta Hyvä vanhuus ja tekijöistä, jotka vaikuttavat onnen tunteeseemme ja kokemuksiimme ikääntymisestä.Luento on maksuton ja se on avoin kaikille suomenkielisille. Luento sisältyy kunnan omaistukeen.
Terapeuten Satu Bermell berättar under rubriken Njutbart åldrande om olika faktorer som påverkar vår känsla av lycka och upplevelser av åldrande. Föreläsningen är öppen för alla finsktalande och gratis. Den ingår i kommunens anhörigstöd.

Placeholder