Nykvarns kommun

Välkommen till Herrgården för gudstjänst och julgransplundring!

Gudstjänst i Stora salen på Herrgården. Vi dansar sedan ut julen tillsammans, alla SMÅ och stora.
Maria Karmskog och Annika S Sandström. Varmt välkomna!

Placeholder