Nykvarns kommun

En föreläsning som ger svar på vanliga frågor i mötet med personer med demenssjukdom

Du är välkommen att ställa frågor under föreläsningen som kommer att beröra frågor kring:
Hur kognitiva funktioner påverkas vid demenssjukdom
Vad vi kan tänka på i hemmet och andra miljöer för att underlätta
Möjligheter för positiv kommunikation

Föreläsare är Liselotte Björk, Förbundsordförande Demensförbundet

Placeholder