Nykvarns kommun

Marie Jönsson, verksamhetschef för Södertäljejourerna föreläser om sin kunskap från SIS ungdomshem och möten med unga. Eget ansvar och vart man tappades bort under vägen av familjen och samhället.

Föreläsningen grundas på erfarenheter från möten och dialoger med unga som har varit inblandade i gängkriminalitet och har fråntagits sin frihet. Föreläsningen betonar vikten av samverkan mellan olika aktörer och behovet av förebyggande insatser i tidigt skede.

Under kvällen så deltar Nykvarns kommuns säkerhetschef Zacharias och presenterar övergripande insatser som kommunen genomför och nulägesrapport från Nykvarn.

Handläggare från socialtjänsten presenterar hur man kan få stöd från samhället och vägen in till hjälp.

Välkomna!

Placeholder