Nykvarns kommun

Under kampanjveckan - en vecka fri från våld, bjuder Nykvarns kommun in Juventas Ungdomsjour som föreläser om våld i ungas parrelationer. Föreläsningen vänder sig till vårdnadshavare samt yrkesverksamma som arbetar med barn och unga.

Mer än hälften av alla unga mellan 16-19 år uppger att det har blivit utsatta för våld i sin parrelation. Konsekvenserna av våld är ofta mer skadliga för unga än för vuxna. I den här föreläsningen får du ökad kunskap om hur våldet i ungas partnerrelationer kan se ut, hur det skiljer sig från våld i vuxnas partnerrelationer, hur våldet kan förebyggas och vad det finns för forskning på ämnet.

Placeholder