Nykvarns kommun

Lena Skogholm som är beteendevetare, pedagog och författare kommer och föreläser.

Den röda tråden i föreläsningarna är hjärnforskning som förklarar tonåringens beteenden och olika reaktioner i vardagen. Forskningen presenteras på ett lättsamt och tillgängligt sätt med hög igenkänning, värme och humor.

Placeholder