Nykvarns kommun

Se en utställning om förbjudna och censurerade böcker.

Banned books week är en internationell kampanj som främjar demokrati och den fria litteraturen. Detta görd genom att uppmärksamma förbjudna och censurerade böcker. På biblioteket kan du se en utställning med böcker som förbjudits och censurerats i olika delar av världen.

Banned books week Sverige arrangeras 7-13 oktober.

Placeholder