Nykvarns kommun

Här kan du registrera ett evenemang som visas här på hemsidan. Bifoga gärna en bild så att evenemanget syns bättre i kalendern. Evenemanget redigeras innan det publiceras och Nykvarns kommun har rätt att i det sammanhanget ändra informationen eller stryka olämpliga uppgifter.Till exempel barnteater, föreläsning, konsert


Beskriv detaljer kring evenemanget.

Start * (obligatorisk)
Start
Slut * (obligatorisk)
Slut

Skriv gratis om evenemanget är kostnadsfritt


Här kan du bifoga en bild som hör till evenemanget. Se till att du har rättighet att publicera bilden och att personerna på bilden har gett sitt samtycke att medverka.
Kontaktuppgifter till arrangören * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter till arrangören  • Evenemanget ska äga rum i Nykvarns kommun och ska vara öppet för allmänheten.
  • Evenemanget ska vara en händelse utöver den dagliga verksamheten. En ateljé som håller öppet varje helg är inte ett evenemang, men om en vernissage hålls ett speciellt datum godkänns det som evenemang. Evenemanget ska alltså vara tydligt skiljt från arrangörens löpande verksamhet och ska ha ett tydligt start- och slutdatum.
  • Evenemanget ska ha en tydlig arrangör som ansvarar för evenemanget. Kontaktuppgifterna ska vara tydliga så att den som vill kan kontakta arrangören kan göra det.
  • Religiös verksamhet såsom andakt, bön, gudstjänster, musikgudstjänster, friluftsgudstjänster eller missionerande är inte evenemang. Konserter, föredrag och liknande klassas som evenemang även i en kyrka.
  • Föreningsmöten, årsmöten eller konferenser är normalt sett inte att beakta som ett evenemang. Undantag kan göras om till exempel ett föredrag är öppet för allmänheten.
  • Marknadsföring av olika besöksmål hör inte hemma i evenemangskalendern. Sådan information publiceras på upplevnykvarn.se.
  • Demonstrationer, manifestationer, opinionsbildning, bidragsinsamling och politiska partiers möten och informationsträffar till exempel valmöten, partiers träffar kring kommunala beslut och dylikt publiceras inte i evenemangskalendern. Inte heller arrangemang som kan väcka anstöt eller som på annat sätt kan upplevas som diskriminerande eller tvivelaktig ur politiskt, religiöst eller annat perspektiv.
  • Ingen får uteslutas att besöka evenemanget på grund av tex. ålder (åldergräns för barn är tillåtet), kön, etnisk tillhörighet och trosuppfattning.
  • Ditt registrerade evenemang ska först godkännas av Nykvarns kommun innan det publiceras och syns i evenemangskalendern. Nykvarns kommun förbehåller sig rätten att ta bort evenemang som inte uppfyller kriterierna för publicering i evenemangskalendern.

Tänk på att all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person räknas som personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Även bilder (foton) på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter. Det innebär att man måste ta hänsyn till bestämmelserna i personuppgiftslagen. Det kan till exempel krävas samtycke från den person uppgifterna avser. Mer information hittar du på Datainspektionens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilder som skickas in kommer att beskäras för att anpassas till evenemangskalendern. Du som skickar in bilden tar ansvar för att rättigheter finns att använda bilden.

Genom att skicka in information om evenemang godkänner du att Nykvarns kommun sprider informationen vidare till tredjepart, och att informationen används för att marknadsföra Nykvarn som besöksmål. Evenemangsinformation som skickas in får spridas och användas av Nykvarns kommun i både tryckt och digitalt material.

Kontakta oss