language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Enkät om ideellt engagemang

Det ideella engagemanget i Sverige är högt och varannan svensk är engagerad ideellt. Samtidigt har många föreningar utmaningar med att skapa engagemang bland sina medlemmar.

Forskning visar på ett antal olika faktorer som påverkar engagemanget positivt eller negativt. En del av dessa faktorer har med individen och dennes livssituation att göra medan andra har att göra med hur organisationerna fungerar.

Vi har därför tagit fram en enkät för att kartlägga utmaningar och möjligheter i det ideella engagemanget i föreningslivet i Nykvarn.

Genom enkäten hoppas vi kunna identifiera de största utmaningarna, vilket i sin tur ska göra det lättare att prioritera åtgärder för att göra fler engagerade ideellt i Nykvarn.

Specifikt om enkäten

Enkäten tar cirka 10 minuter att svara på och innehåller frågor kring ditt engagemang i en förening i Nykvarns kommun.

De svar du lämnar kommer aldrig kopplas till dig som individ utan bara sammanställas i sin helhet och analyseras i anonymiserad form.

Om du tycker det är svårt att svara på en fråga – svara så gott du kan. Dina svar är värdefulla och kan inte ersättas av någon annan persons svar.

Enkäten är framtagen av Aron Schoug Öhman, vikarierande lektor på Stockholms universitet och genomförs i samverkan med Nykvarns föreningsråd.

Sista svarsdag är 14 maj 2023.

Kön:
Kön:

Hur stor är föreningen som du är engagerad i?
Hur stor är föreningen som du är engagerad i?Vad är din huvudsakliga roll i föreningen?
Vad är din huvudsakliga roll i föreningen?


Vilken typ av förening är det?
Vilken typ av förening är det?Får du ett arvode från föreningen (oavsett om det är kopplat till din roll eller inte)?
Får du ett arvode från föreningen (oavsett om det är kopplat till din roll eller inte)?

Om du har varit engagerad under kortare tid så uppge snittet för denna tid (svara med en siffra).
Om du tänker tillbaka ett år i tiden, hur mycket tid ägnade du åt ditt engagemang då?
Om du tänker tillbaka ett år i tiden, hur mycket tid ägnade du åt ditt engagemang då?
Vad tror du om ditt engagemang i föreningen ett år framåt från idag?
Vad tror du om ditt engagemang i föreningen ett år framåt från idag?
Vad är din huvudsakliga sysselsättning? Ange det alternativ som bäst stämmer in på dig.
Vad är din huvudsakliga sysselsättning? Ange det alternativ som bäst stämmer in på dig.


Har du hemmaboende barn?
Har du hemmaboende barn?Utövar du själv den aktivitet som föreningen fokuserar på?
Utövar du själv den aktivitet som föreningen fokuserar på?Har du barn som är aktiva i föreningen?
Har du barn som är aktiva i föreningen?Har du andra föreningsengagemang?
Räkna med alla typer av föreningar.
Har du andra föreningsengagemang?Hur skulle du beskriva ditt engagemang om du måste välja mellan följande alternativ?
Hur skulle du beskriva ditt engagemang om du måste välja mellan följande alternativ?


Hur väl stämmer följande påståenden?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt Vet ej/vill ej svara
Det går att anpassa mitt arbete utifrån förutsättningar (tex familjesituation och arbete?

Jag saknar tydliga ramar och förväntningar när det gäller min roll i föreningen

Jag har tillgång till de hjälpmedel jag behöver för att utöva mitt arbete (tex IT-stöd, manualer, fakturaunderlag osv.)

Lämna gärna en kommentar här.
Hur väl stämmer följande påståenden?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt Vet ej/vill ej svara
Det finns en flexibilitet att engagera sig i de frågor jag brinner extra mycket för

Administrativa uppgifter och pappersarbete utgör en stor del av mitt arbete i föreningen

När vi har fattat beslut om verksamhetens inriktning förväntas alla fokusera på dessa frågor (och släppa sina hjärtefrågor om de inte prioriteras)

Lämna gärna en kommentar här.
Hur väl stämmer följande påståenden?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt Vet ej/vill ej svara
Vi är ett effektivt team som får saker gjorda tillsammans

På våra möten finns det plats för informella samtal, erfarenhetsutbyte och kreativa diskussioner

Det är svårt för nya gruppmedlemmar att komma in i gemenskapen

Lämna gärna en kommentar här.
Hur väl stämmer följande påståenden?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt Vet ej/vill ej svara
Vi har stort fokus på att alla föreningsdemokratiska regler följs till punkt och pricka (tex formalia och stadgar)

Vi anstränger oss för att göra det lätt för alla i föreningen att delta i de demokratiska processerna

Det finns stora skillnader när det gäller vilka som kommer till tals och gör sin röst hörd i våra diskussioner

Lämna gärna en kommentar här.
Hur väl stämmer följande påståenden?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt Vet ej/vill ej svara
Jag gillar verkligen de personer jag jobbar med i föreningen

Jag ser de personer som jag jobbar med i föreningen som mina vänner

Det finns få personer i föreningen som jag är nära

Jag har lärt mig mycket nytt genom att engagera mig i föreningen

När jag arbetar i föreningen har jag ofta en känsla av att jag uppnår något

I min förening får jag sällan chansen att visa hur skicklig jag är

Jag kan bestämma hur jag utför mina uppgifter

Jag är fri att uttrycka mina tankar och åsikter i organisationen

Jag känner press och krav i arbtet

Avsluta enkäten genom att trycka på knappen Skicka nedan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-06-19 10:01

Dela sidan

Kontakta oss

  • Kontaktperson för enkäten

    Aron Schoug Öhman, vik. lektor Stockholms universitet

    aron.schoug@edu.su.se

    073-060 14 81

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-06-19 10:01

Dela sidan