Nykvarns kommun

I Nykvarn spolas flera olika isbanor för allmänheten när vädret tillåter och om isförhållandena är bra kan du åka skridskor på flera olika sjöar.

Placeholder

Med anledning av rådande väderlek sker för närvarande ingen spolning av våra naturisar (uppdaterat 22 februari).

Spolade isbanor

Under vintern 2023-2024 kommer vi att spola på Björkestaplan och Lillhagaskolan för allmänheten.

Skridskoisar med naturis kräver kallt väder

Alla kommunens isarna har naturis och alltså inte någon frysanläggning. De fryser därför först när det är tillräckligt kallt ute.

Vädret kan variera mycket, från dag till dag. Skicket på isarna med naturis varierar med vädret. Därför är det svårt att säga om det går att åka på isen just den dag du har planerat för.

När påbörjas uppbyggnaden av isbanorna?

Det måste vara ihållande kyla med en sammanhängande köldperiod för de kommande ca. 10 dygnen. Det förutsätter dock att marken hunnit frysa till ordentligt innan spolning utförs. Marken måste vara frusen ( helst 4-5cm), annars tinar marken med det 4-5 gradiga vattnet som används vid spolning.

Underhållsspolning

Om förutsättningar (kyla, bottenis/is) finns så påbörjas underhållsspolning direkt på morgonen.Isbanorna underhålls med nytt vatten för att laga åkskador och avsmältning från sol och vind. Det man många gånger inte tänker på är att isbanan även smälter underifrån p.g.a. att sanden/underlaget värms upp av solen trots att det är minusgrader i luften.

Återuppbyggnad

När isarna smält uppifrån eller underifrån startar processen om igen. En bedömning om kommande väderprognoser och temperaturer skapar förutsättningar för att lyckas skapa en hållbar is igen.

Kan jag åka på isen idag?

Vi har ingen tjänst för upplysning om isen är frusen och i vilket skick den är i. Du får göra din egen bedömning om isen är i tillräckligt bra skick för dig att åka på.

Långfärdsskridskor

När isförhållandena är bra så kan du åka långfärdsskridskor i Nykvarn. Sjön Yngern ligger ca 1,5 km från Nykvarns centrum. Du kan starta din åkning vid Hökmossbadet eller Lövnäsbadet.

Vällingen, som ligger mellan Nykvarn och Södertälje är en lite mindre men fin sjö att ta en tur på. Om du vill åka på Mälaren är Taxingebadet vid Taxinge slott en bra startplats.

För att få en säker och fin naturupplevelse på naturis krävs kunskap, isdubbar och sällskap. Tänk på att naturisens bärighet och karaktär ändras av temperatur och vind. Ett enkelt bra råd - åk där andra har åkt och aldrig ensam.