Nykvarns kommun

Upplev Nykvarns kulturmiljöer. En kulturmiljö kan vara en byggnad eller plats, en stadsdel eller en bygd. Kulturmiljön är en del av kulturarvet.

Drottningkällan

Placeholder

Drottningkällan, som ligger på vägen till Taxinge slott, är en gammal trefaldighetskälla. Drottningskällan har fått sitt namn efter Katarina Jagellonica, Johan III hustru. Enligt sägnen hämtade Katarina friskt vatten från källan åt sin man när han hölls fången av kung Erik XIV på Gripsholms slott

Källans vatten rinner upp mot norr och därför trodde man förr i tiden att den hade en hemlighetsfulll kraft

Fattigstugan

Placeholder

Vid Turinge kyrka, alldeles invid landsvägen, ligger fattigstugan. Den byggdes 1780 och användes långt in på 1930-talet. Här finns idag en ateljé med utvalda ting och återbruk. En kreativ mötesplats bortom tid och rum.

Fornlämningar

Fornlämningar vittnar om att trakten var bebyggd redan för 5 000 år sedan. Inför utbyggnaden av motorvägen E"= år 1993 gjorde arkelogerna ett unikt fynd; ett dödshus med 15 gravar från yngre stenåldern.

Vid infarten till gården Vänstra, som ligger utmed gamla Södertäljevägen, finns en hällristning från bronsåldern.

Vid Ekudden intill sjön Yngern fann man år 1885 armband, bältesprydnader, mejslar, yxor och spjutspetsar från bronsåldern nedgrävda i sanden. Fynden finns nu på Historiska museet i Stockholm.

Fornborgar från yngre järnåldern finns vid Kämsta och Sundsvik.

Kontakta oss

  • Fattigstugan

    070-994 75 79