Nykvarns kommun

Inom kort påbörjas upprustningen av Folkets Park.

Placeholder

Programplanen och gestaltningsförslaget lyfter fram ett antal punkter som handlar om att tillgängligöra och ge mer välkomnande entréer, skapa mer aktiviteter för barn och vuxna i form av lekmiljöer och utegym samt ett gångstråk.

Målet är att skapa sammanhängande uttryck i utemiljön genom belysning, möblemang och skyltning, för att på så sätt möjliggöra umgängesytor och familjeaktiviter i en naturskön miljö.

Februari-mars
Avrop och upphandling.

April-maj
Preliminär byggstart.

Juni-augusti
Parken är öppen för allmänheten och eventull kvarstående byggnation kommer att pausas.

September-oktober
Eventuell kvarstående byggnation fortsätter. Parken hålls stängd för allmänheten.

Kontakta oss