Nykvarns kommun

Nykvarns kommun använder sig av en fördelningsprincip för att uppnå en så rättvis och likvärdig fördelning av tillgängliga tider för idrottsutövning.

För att tillgängliga tider i våra kommunala anläggningar fortsatt ska kunna fördelas rättvist och optimalt har vi tagit fram en enkät med ett antal frågor som vi gärna skulle vilja att ni svarar på innan den 31 januari 2023.Håller ni med om att fördelning av tillgängliga tider i första hand ska ske måndag till fredag och att på helger ska evenemang, sanktionerade matcher och tävlingar prioriteras? * (obligatorisk)
Håller ni med om att fördelning av tillgängliga tider i första hand ska ske måndag till fredag och att på helger ska evenemang, sanktionerade matcher och tävlingar prioriteras?

Vad anser ni om de fastställda huvudsäsongerna för er verksamhet? * (obligatorisk)
Vad anser ni om de fastställda huvudsäsongerna för er verksamhet?

Vad anser ni om perioderna för ansökan, handläggning och besked om säsongstider? * (obligatorisk)
Vad anser ni om perioderna för ansökan, handläggning och besked om säsongstider?

Enligt nuvarande principer ska föreningar med verksamhet för barn och ungdomar 5-20 år samt för personer med funktionsvariationer prioriteras. Håller ni med om detta? * (obligatorisk)
Enligt nuvarande principer ska föreningar med verksamhet för barn och ungdomar 5-20 år samt för personer med funktionsvariationer prioriteras. Håller ni med om detta?

Vad anser ni om att tillgängliga tider i första hand fördelas till barn och ungdomar 5-20 år på vardagar mellan 17.00-20.00 och 20:00-22:00 till seniorer, 21 år och äldre? * (obligatorisk)
Vad anser ni om att tillgängliga tider i första hand fördelas till barn och ungdomar 5-20 år på vardagar mellan 17.00-20.00 och 20:00-22:00 till seniorer, 21 år och äldre?

Ska elitverksamhet i högsta serien undantas denna princip och fördelning istället ske i dialog med kultur- och fritidsavdelningen? * (obligatorisk)
Ska elitverksamhet i högsta serien undantas denna princip och fördelning istället ske i dialog med kultur- och fritidsavdelningen?

Är det viktigt att grupper ska vara över 10 st personer för att boka en hel hall? * (obligatorisk)
Är det viktigt att grupper ska vara över 10 st personer för att boka en hel hall?

För seniorer, 21 år och äldre fördelas tillgängliga tider baserat på antal lag och serietillhörighet kommande säsong. Vad tänker ni kring det? * (obligatorisk)
För seniorer, 21 år och äldre fördelas tillgängliga tider baserat på antal lag och serietillhörighet kommande säsong. Vad tänker ni kring det?

Under vissa perioder har evenemang och matcher företräde före träningsverksamhet. Är det rätt? * (obligatorisk)
Under vissa perioder har evenemang och matcher företräde före träningsverksamhet. Är det rätt?

Kontakta oss