Nykvarns kommun

Du som går i grundskolan och har mer än 3 km mellan hemmet och skolan kan ha rätt till skolskjuts. Med skolskjuts menas resor som bekostas av kommunen mellan hemmet eller närmaste SL-hållplats/skolskjutshållplats och den skola kommunen hänvisat till.

Viktig information!

Ansök om skolskjuts senast den 1 juni för att vara säker på att vi ska hinna behandla din ansökan.

  • Skolskjuts med taxi ska du söka för varje läsår.
  • Skolskjuts med turbunden linjetrafik (SL-kort) behöver du också söka för varje läsår.
  • Vid förändrat behov/omständighet behöver du ansöka igen.
  • Viktigt att meddela om behov av skolskjuts inte är aktuellt längre.

För att få skolskjuts ska närmaste promenadväg mellan hemmet och skolan vara mer än:

Förskoleklass: 3 km
Skolår 1-3 : 3 km
Skolår 4-6: 4 km
Skolår 7-9: 5 km
(Gymnasieskola: 6 km och med allmänna färdmedel - läs mer under Resebidrag Länk till annan webbplats.)
Anpassad skola: individuell bedömning

Om du har rätt till skolskjuts får ni välja om ni vill ha det eller plats på fritidshem. Det går nämligen inte att få båda. Skolskjuts gäller inte på lov.

All skolskjuts som kommunen anordnar är turbunden, oavsett om den sker med linjebuss eller skoltaxi, dvs det finns en tidtabell och specifika håll-/uppsamlingsplatser att förhålla sig till. Skolskjutsen följer beslutad färdväg och gör heller inga extra stopp. Oftast måste eleven själv ta sig till uppsamlingsstället, som ibland är en hållplats, där buss eller taxi hämtar.

Som förälder har du ansvaret att ge ditt/dina barn god insikt om gällande regler och lämpligt uppförande i trafiken.

Ansökan

För att ansöka om skolskjuts använder du blanketten "Ansökan om skolskjuts" som du hittar under E-tjänster och blanketter här på sidan.

Väntetider

Väntetider kan förekomma, men undviks i mesta möjliga mån. Vid alla resor gäller att barnen kan få vänta upp till 60 minuter. Skolskjutsen har ingen skyldighet att vänta på elev som inte finns på uppsamlingsstället på utsatt tid.

Om avgångstiden är satt i tidsintervall ska eleven finnas på plats när tidsintervallen börjar, till exempel klockan 07.05 - 07.10. Eleven skall då finnas på plats klockan 07.05.

Ändrat behov av skolskjuts

Som förälder får du endast avbeställa turbunden skoltaxi vid till exempel sjukdom eller ledighet. Detta görs i appen Samtrans resor.

Observera! Som vårdnadshavare kan du inte beställa extra skolskjuts eller ändra hämtnings- eller lämningsställe.

Mer information

I appen Samtrans resor får du tillgång till information om dina resor. För att kunna logga in i appen behöver du ett resenärs-ID. Kontakta kundtjänst på telefonnummer 08-522 500 00 eller på www.samtrans.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du har frågor angående skolskjuts kontakta nedanstående beroende på ärende:

  • Angående ansökning av skolskjuts: Utbildningskontorets samordnare för skolskjuts, tel vxl 08-555 010 00.
  • Angående skolskjutsfrågor på övergripande nivå: Utbildningskontorets samordnare för skolskjuts tel vxl: 08-555 010 00.
  • Vid synpunkter på linjetrafiken i stort: SL:s kundtjänst på telefon 08-600 10 00.

Bussarna 779, 780, 781, 782 och 789 trafikerar Nykvarn.