Nykvarns kommun

Här kan du som förälder läsa mer om praktiskt information om försäkring, ledighet och skolskjuts.

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs via Infomentor.

Försäkring

Nykvarns kommun har en olycksfallsförsäkring som gäller för barn, ungdomar och till viss del vuxna som deltar i våra verksamheter.

Ledigheter

Skolstart, studiedagar och lov är samma för alla grundskolor i Nykvarn.

Skolskjuts

Du som går i grundskolan och har mer än 3 km mellan hemmet och skolan kan ha rätt till skolskjuts. Med skolskjuts menas resor som bekostas av kommunen mellan hemmet eller närmaste SL-hållplats/skolskjutshållplats och den skola kommunen hänvisat till.