Nykvarns kommun

Här hittar du som vårdnadshavare med barn på Turingeskolan information om var du ska vända dig i olika ärenden.

Försäkring

Nykvarns kommun har en olycksfallsförsäkring som gäller för barn, ungdomar och till viss del vuxna som deltar i våra verksamheter.

Ledigheter

Skolstart, studiedagar och lov är samma för alla grundskolor i Nykvarn.

Skolskjuts

Du som går i grundskolan och har mer än 3 km mellan hemmet och skolan kan ha rätt till skolskjuts. Med skolskjuts menas resor som bekostas av kommunen mellan hemmet eller närmaste SL-hållplats/skolskjutshållplats och den skola kommunen hänvisat till.

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs via Infomentor.

Kontakta oss