Nykvarns kommun

Ditt hushållsavfall består av olika delar som ska sorteras och lämnas på olika ställen för att vi ska kunna omvandla avfallet till nya resurser. Nedan kan du se vad du behöver sortera samt var och hur det lämnas.

Så här sorterar du rätt

Hämtning och behandling sköts via entreprenörer.
Hushållssoporna hämtas och sorteras av Telge Återvinning på Tveta avfallsanläggning.

Restavfall är avfall som inte är farligt för oss människor eller vår natur och som inte går att återanvända eller återvinna på annat sätt än genom energiåtervinning.

De rester som blir kvar när du sorterat ut farligt avfall, elprodukter, matavfall, tidningar och förpackningar av papper, plast, metall och glas kallas restavfall. Dessa lägger du i en vanlig butikspåse i ditt sopkärl.

Restavfallet skickas till en förbränningsanläggning för produktion av fjärrvärme och elektricitet.

Exempel på restavfall
- Dricksglas, porslin, keramik
- Bakplåtspapper, galgar, glasspinnar, färgpennor.
- Blöjor, bindor, plåster, tops, tand-, disk- och skurborstar
- Dammsugarpåsar, kattsand (väl paketerad), blomkrukor
- Leksaker (utan batterier), DVD-skivor, pärmar, tejp.
- Trasiga kläder och skor, tyg, väskor, handdukar.
- Cigarettfimpar, snus, tuggummi,
- Kuvert, pennor, disktrasor, ljusstumpar, säkringar

I april 2022 byttes de gröna plastpåsarna för matavfall till papperspåsar.
Avfallet i påsen tas till vara och återvinns till biogas och biogödsel. Kastar du dina matrester i papperspåsen gör du alltså skillnad för miljön.

 • Ställ påsen i den medföljande hållaren och ha påsen öppen så att luften kan cirkulera.
 • Ett tips är att låta blöta matrester rinna av i vasken eller skala i ett durkslag innan du lägger ner resterna i påsen.
 • Mindre mängd stekfett kan du torka upp med hushållspapper och lägga i papperspåsen.
 • Större mängder matfett/frityrolja hälls över i en pet-flaska med hjälp av miljötratten.
 • Påsen är enklast att stänga om du inte fyller ända upp.
 • För att stänga påsen drar du bort den vita remsan och viker ner limkanten till påsen. Vik endast toppen så fäster limmet bra.

Exempel på vad du kan lägga i gröna påsen:

 • Matrester av ägg, mjölk, ost, ris, pasta, grönsaker och frukt
 • Ben, delar och rester av fisk, skaldjur, fågel och kött.
 • Bröd, kex, kakor och bullar
 • Te- och kaffesump inklusive filter
 • Godis, popcorn, chips.

Nya påsar

Bor du i villa så knyter du fast en valfri plastpåse runt kärlets handtag så får du en bunt papperspåsar när soporna töms nästa gång. Det går även att klämma fast en papperspåse under locket. När påsarna levereras läggs de under locket.

Bor du i hyreshus eller i förening finns det ett upplag och en ansvarig person.

Företag, verksamheter och bostadsrättsfastigheter kan beställa påsar via vår e-tjänst.

Har du längre sophämtningsintervall än två veckor och egen kompost ska du inte använda papperspåsen.

Förpackningar och tidningar lämnas i ditt hemsorteringskärl eller på någon av kommunens återvinningsstationer samt på Returen och Tveta.
I Nykvarns kommun finns fem återvinningsstationer där du kan lämna förpackningar, tidningar och batterier:

* Vid Bilisten, Turinge Kyrka, Nykvarn

* Nyponvägen, Nykvarn

* Lundavägen, Nykvarn

* På vägen mellan Finkarby och Taxinge

* Norra stationsvägen, Nykvarn

Mer information om var du hittar återvinningsstationerna finns under relaterad information.

Städ- och tömningsansvar

Nykvarns kommun är ansvarig för återvinningsstationerna. Är det fullt eller behövs städas felanmäler du detta via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Så här sorterar du dina förpackningar

Rengör förpackningarna från matrester för att undvika dålig lukt. Platta till förpackningarna så blir transporterna effektivare och utsläppen mindre.

Glasförpackningar: Flaskor och burkar. Skilj på färgat och ofärgat glas. Fönster- och spegelglas lämnas på en återvinningscentral.

Returpapper: Tidnings- och kontorspapper, reklam. Fönsterkuvert läggs i soppåsen då fönster och lim stör återvinningsprocessen.

Pappersförpackningar. Kartonger, wellpapp, mjölkkartonger. Är du osäker på om materialet ska ligga bland tidningar eller pappersförpackningar – lägg det bland pappersförpackningar. Den processen är mer förlåtande.

Metallförpackningar: Aluminiumfolie, metallock, konservburkar, färgburkar, kaviartuber, tablettkartor.

Kastruller, stekpannor, brickor, värmeljushållare lämnas på återvinningscentral.

Hårda och mjuka plastförpackningar: Fat, burkar, dunkar, hinkar och flaskor, plastpåsar, kassar, säckar, plastfilm, vakuumförpackningar med mera.

Flytande matfett som hälls ut i vasken blir ett problem i kommunens avloppsledningar, eller i din avloppsanläggning om du har enskilt avlopp. Flytande matfett ska heller inte hällas ned i papperspåsen.
På rätt ställe blir det istället en energiresurs.

Som boende i Nykvarn får du en miljötratt för fett. Tratten skruvar du på en vanlig tom pet-flaska. Sedan fyller du flaskan med flytande matfett. Tratten har ett lock som går att stänga för smidig hantering.

När flaskan är full skruvar du på korken igen och lämnar den i ett insamlingsskåp vid en av våra återvinningsstationer eller på återvinningscentralerna, Tveta eller Returen. Vår samarbetspartner tömmer skåpen regelbundet och ser till att fettet går vidare till återvinning.

Saknar du tratt eller behöver en ny så kan du hämta ut en i kommunhusets reception.

Dumpa inte trädgårdsavfall i naturen

Många tror att de gör naturen en tjänst genom att lämna sitt trädgårdsavfall i naturen, men det är ett miljöbrott som kan leda till åtal för nedskräpning enligt 29 kap. 7 § miljöbalken.

När löv, växtrester och trädgårdsjord i större mängder deponeras i skogen tillförs näring till ett område som inte ska vara näringsberikat. Trädgårdsjord är oftast näringsrik på kväve och fosfor som gynnar näringskrävande växter som brännässlor och kirskål. Inte nog med att högarna förfular den närliggande naturen så riskerar många skogsdungar och trevliga promenadstråk att växa igen med dessa näringskrävande växtarter om avfall dumpas där. Avfallsupplag kan också kväva träd som riskerar att dö och falla omkull. Näringsämnen kan också transporteras via grundvattnet till närliggande sjöar och vattendrag där de orsakar övergödning.

Problemet är som störst i skogar och skogsdungar i anslutning till villaområden. Tyvärr löper de som bor närmast dessa platser risk att drabbas av brännässlor och skadedjur i sina egna trädgårdar. I öppna kompostupplag kan spansk skogssnigel övervintra och sprida sig tillbaka in i trädgårdar.

Trädgårdsavfall ska till återvinningscentralerna

Trädgårdsabonnemang

Du kan även beställa ett trädgårdsabonnemang för villa och radhus. Du får då ett 370-liters kärl för trädgårdsavfall som töms varannan vecka mellan vecka 16-44.

Läs mer här om trädgårdsabonnemang.

Lämna trädgårdsavfall i Nykvarn

Två gånger per år - vår och höst - kan alla i kommunen lämna trädgårdsavfall vid gatukontoret, Norra Stationsvägen 24.

För 2024 är det följande lördagar som gäller:
- 13 april
- 27 april
- 5 oktober
- 19 oktober

Insamlingen sker mellan kl. 10.00 - 13.00. Då finns det personal på plats som kan hjälpa dig.

Grovsopor är saker som du vanligtvis tar med dig vid en flytt, men som är för stora för att få plats i en vanlig soppåse, om du vill slänga dem. Observera att elektronik aldrig får slängas i soppåsen även om det skulle få plats!

Grovsopor lämnas på en återvinningscentral, antingen på Returen i Moraberg eller på Tveta avfallsanläggning utanför Järna. Under relaterad information hittar du mer information om återvinningscentralerna. Du kan även beställa hämtning vid fastighet mot gällande taxa. Kontakta servicecenter för att göra beställning.

Så här sorterar du

Du måste sortera dina grovsopor för att vi ska kunna omvandla dem till resurser. Dela upp dem så här:

 • Användbara saker för återbruk
 • Bilbatterier
 • Däck, med och utan fälg
 • Elektronik
 • Farligt avfall
 • Gips och isolering
 • Kartong och well
 • Klädda möbler och resårmadrasser
 • Lampor och batterier
 • Metallskrot
 • Plast och frigolit
 • Spillolja och oljefilter
 • Textilier och skor
 • Tryckimpregnerat virke
 • Träavfall
 • Trädgårdsavfall
 • Ris
 • Elskrot
 • Vitvaror
 • Kyl & frys

Använd ditt körkort
Som boende i Nykvarn har du avgiftsfri tillgång till återvinningscentralerna Tveta (utanför Järna) och Returen (Moraberg) via ditt sophämtningsabonnemang. Du använder ditt körkort för att öppna bommen på centralerna.
Har du inget körkort eller är fritidsboendebehöver du ett besökskort som kan beställas via e-tjänsten.

Avfall som kan vara farligt för dig och/eller miljön klassas som farligt avfall, till exempel målarfärg, lösningsmedel, spillolja, nagellacksborttagning och ogräsmedel.

Det kan vara svårt att veta vad som klassas som farligt avfall, men en bra hjälp är de farosymboler som finns på förpackningarna (se ovan). Ibland kan det ändå vara svårt att avgöra vad som är farligt eller inte. Ta därför alltid det säkra före det osäkra. Och spola absolut inte ner farligt avfall i toaletten – då förstörs reningen och giftet kan komma ut i vattnet.

Lämna avfallet säkert

För att vi ska kunna ta emot ditt farliga avfall måste du se till att flytande avfall har lock som sluter tätt. Om avfallet inte förvaras i originalförpackning måste det stå utanpå burken/flaskan vad den innehåller.

Lämna på återvinningscentral eller till miljöbil

Ditt farliga avfall lämnar du på en återvinningscentral, antingen på Tveta eller på Returen i Moraberg. Du kan också lämna avfallet till miljöbilen som kommer till Nykvarn fyra gånger per år.

Du kan du lämna ditt miljöfarliga avfall till miljöbilen från Telge Återvinning som kommer att stå uppställd vid gatukontoret, Norra Stationsvägen 24.

Dessa lördagar kan du även lämna trädgårdsavfall på samma plats och tid.

För 2024 är det följande lördagar som gäller:
- 13 april
- 27 april
- 5 oktober
- 19 oktober

Insamlingen sker mellan kl. 10.00 - 13.00. Då finns det personal på plats som kan hjälpa dig.

Är du konstnär? Tänk på färgen!

Målar du med konstnärsfärger? Då ska du vara extra försiktig med hur du rengör penslar och kärl efter användning. Konstnärsfärg är nämligen en av de få produkter som fortfarande kan innehålla den giftiga tungmetallen kadmium.

Kadmium används i vissa gula och röda färgpigment i olje-, akryl- och akvarellfärger. Redan i låga doser kan denna tungmetall ge hälsoproblem. Vissa färgsorter innehåller så mycket som uppåt 50 procent kadmium men ofta saknas information eller märkning om hur miljöskadliga de är.

Tänk på att färgresterna liksom andra starka kemikalier är farligt avfall som ska omhändertas på rätt sätt. De får aldrig hällas ut i avloppet. Om du använder färg som innehåller kadmium är detta ännu viktigare. Varje gram kadmium som inte släpps ut i avloppet gör skillnad!


På våra återvinningsstationer kan du lämna kläder och textilier i insamlingscontainar för återbruk och återvinning. Den möjligheten finns även på återvinningscentralerna, Tveta och Returen.