language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Återvinningscentraler och stationer

Här kan du läsa mer om vilka återvinningscentraler som hushållen i Nykvarns kommun har tillgång till och återvinningsstationerna som finns i kommunen.

Återvinningscentraler

Nykvarns kommun har fortsatt tillgång till Södertäljes återvinningscentraler Returen och Tveta. Här kan du lämna grovsopor, farligt avfall och trädgårdsavfall.

Öppettider

Adress: Bovallsvägen 5
Måndag-torsdag 10.00-19.00
Fredag 10.00-18.00
Lördag 10.00-18.00
Söndag 10.00-18.00Öppettider

Tveta återvinningscentral, Tvetavägen
Måndag-torsdag 09.00-18.00
Fredag 09.00-15.00
Lördag 09.00-15.00
Söndag 09.00-18.00


Körkortet öppnar bommen

För dig som bor/är skriven i Nykvarns kommun är det ditt körkort du använder för att öppna bommen till Tveta och Returen. När du drar körkortet i automaten registreras ditt besök på den folkbokföringsadress som du tillhör. Du har som 18 fria besök per år. Nästa besök av någon i familjen med samma folkbokföringsadress räknas av från samma pott, oavsett vems körkort i familjen som används.

Du som inte har körkort eller är fritidsboende använder ett besökskort som kan beställas via formuläret "Beställning av besökskort".

Passerkort för dig utan körkort eller fritidsboende:

Så här funkar det

  • Kortet är personligt - den som ansöker om kortet blir registrerad för det.
  • Familjen som är kopplad till den som är registrerad på kortet får låna det.
  • Missbrukat kort kan återkallas. Detta gäller t ex om man använder det privata kortet vid företagsbesök.
  • Kortet är laddat med 18 besök per år. Påfyllning vid årsskifte sker automatiskt.
  • Tar de avgiftsfria besöken slut får man betala vid varje enskilt tillfälle enligt gällande taxa.
  • Har du tappat bort ditt kort eller vill ha ett extra, beställ det här till en kostnad av 160 kr
  • Ditt fordon får väga max 3,5 ton, motsvarande lätt lastbil, och ha en max last på 3 kubikmeter per besök.

Passerkort för företag:

Med ett besökskort blir det enklare för dig som företagare att passera och du får en smidigare debitering. För beställning av företagskort – besök Telge Återvinnings hemsida.

Det här är grovsopor

Grovsopor är saker som du vanligtvis tar med dig vid en flytt, men som är för stora för att få plats i en vanlig soppåse, om du vill slänga dem. Observera att elektronik aldrig får slängas i soppåsen även om det skulle få plats!

Grovsopor lämnas på en återvinningscentral, antingen på Returen i Moraberg eller på Tveta avfallsanläggning utanför Järna.

Återvinningsstationer

Kommunens återvinningsstationer

Kommunens återvinningsstationer

Återvinningsstationen ligger vid Bilisten, Gamla Strängnäsvägen i Turinge. Här kan du lämna glas, kartong, metall, plast och tidningar.

Återvinningsstationen ligger på Lundavägens parkeringsplats, vid Ingo. Här kan du lämna glas, kartong, metall, plast och tidningar.

Återvinningsstationen ligger på längst ner på Maskinförarevägen, vid Nyponvägen. Här kan du lämna glas, kartong, metall, plast och tidningar.

Återvinningsstationen ligger på Norra Stationsvägen 20, vid förrådstältet. Här kan du lämna glas, kartong, metall, plast och tidningar.

Återvinningsstationen ligger mellan Larssons lada och Sågbacksvägen. Här kan du lämna glas, kartong, metall, plast och tidningar.

Förpackningar, tidningar och tomglas

Förpackningar är ett avfall som omfattas av producentansvar vilket innebär att alla företag som tillverkar, fyller, säljer eller importerar förpackade varor ansvarar för att det finns ett system dit kunderna kan lämna förpackningarna för återvinning.

För att samordna producentansvaret har förpackningsproducenterna gått samman i olika materialbolag och i Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

I Nykvarns kommun finns fem stycken återvinningsstationer där du kan lämna färgat och ofärgat glas, tidningar, plastförpackningar, batterier, metallförpackningar och matfett.

Inget annat avfall får lämnas här, det betraktas som nedskräpning. Andra föremål av metall, plast och glas till exempel kastruller, möbler, porslin eller glas som inte är en förpackning räknas som grovavfall.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI

Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI AB, som ansvarar för Sveriges alla återvinningsstationer. Detta beror på att alla förpackningar och tidningar som säljs i Sverige omfattas av något som heter producentansvar. Producentansvaret innebär att alla som tillverkar, importerar, fyller eller säljer förpackningar eller förpackade varor är ansvariga för att förpackningarna kan samlas in och återvinnas. Samma sak gäller tidningar.

Om du har synpunkter på skötseln eller tömningen av återvinningsstationerna kontaktar du Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Du når dem via ett kontaktformulär på deras webbplats eller på telefon 0200-88 03 11.

Batterier

Sedan 1998 finns regler om att alla batterier ska samlas in och som konsument är man därmed skyldig att lämna in sina uttjänta batterier. Batterierna kan lämnas i de röda holkarna i kommunen, till butiker som tar emot batterier, till Miljöbilen, till Tveta Återvinningsanläggning eller till Returen. Syftet med insamlingen är att förhindra giftiga utsläpp av tungmetaller.

Många batterier finns inbyggda i produkter och syns inte för blotta ögat. Varor med inbyggda batterier ska lämnas till inköpsstället, till Tveta Återvinningsanläggning eller till Returen. Samma inlämningsplatser gäller för större batterier över 3 kg, som till exempel bilbatterier.

Hyra container

Du som behöver slänga mycket på en gång kan hyra en container. Containers finns i många olika storlekar men hyrs inte ut av kommunen. Däremot hyr till exempel Telge Återvinning och Foria ut containrar som inkluderar hämtning och behandling.

Kontakta Telge Återvinnings kundservice :
08-550 222 33

Kontakta Forias kundservice:
010-474 50 00

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-18 11:40

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-18 11:40

Dela sidan