Nykvarns kommun

Behöver du felanmäla något? Eller har du synpunkter och förslag på kommunens verksamhet? Här hittar du kontaktvägarna.

Kontakta politiker

Det finns två enkla sätt att få kontakt med kommunens politiker:


Kontakta oss

  • Om du har allmänna frågor om kommunen eller behöver veta var du kan vända dig i ett visst ärende kan du få hjälp av kommunvägledarna.
  • Servicecenter

    Centrumvägen 24 A
    155 80 Nykvarn

    08-555 010 00