language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Synpunkter och klagomål utbildning

Har du synpunkter eller klagomål på förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan eller grudsärskolan?

Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något vill vi veta det. Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete och vi arbetar ständigt med att utveckla våra verksamheter!

1. Kontakta verksamheten

Har du klagomål på något i förskolan, fritidshemmet eller skolan bör du i första hand vända dig till personalen. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du istället vända dig till rektorn. Du kan också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt.

2. Kontakta rektor

Prata med rektor om ditt problem eller ditt missnöje. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du kontakta huvudmannen, se punkt 3.

3. Kontakta huvudmannen

Om du vill kan du vända dig direkt till huvudmannen. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal eller rektor. Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt, men då kan vi inte återkoppla till dig.

Fyll i formuläret nedan för att skicka in din synpunkt eller klagomål.

Har du inte har möjlighet att registrera dina klagomål digitalt går det bra att skicka dem med post till följande adress: Utbildningskontoret, Nykvarn kommun, Centrumvägen 24 A, 155 80 Nykvarn. Märk ditt kuvert med klagomål.

Vad händer efter att du lämnat ett klagomål?

Vi kommer att kontakta dig gällande ditt klagomål inom 10 arbetsdagar. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske.

Observera att alla inkomna klagomål blir allmänna handlingar som måste lämnas ut om någon begär dem. Som regel råder inte sekretess för anmälningar som kommer till en klagomålshanteringsfunktion. Bara i enskilda fall kan personuppgifter skyddas om personen har skyddade personuppgifter eller riskerar att förföljas (av särskild anledning).

4. Kontakta skolinspektionen

Om du fortfarande inte är nöjd med hanteringen av ditt ärende är det Skolinspektionen som får granska om skolan gjort rätt.

Är du missnöjd med gymnasieskolan och vuxenutbildningen?

Nykvarns kommun har ingen egen gymnasie- eller vuxenutbildning, utan köper dessa tjänster av andra kommuner/skolhuvudmän. Därför måste klagomål mot dessa verksamheter framföras till dem som är huvudman för verksamheten, alltså företaget som driver verksamheten eller kommunen som verksamheten ligger i.

Dina synpunkter eller klagomål blir en allmän handling

Alla inkomna synpunkter registreras och följs upp. Även dina personuppgifter registreras i vårt datasystem och blir - liksom synpunkten - en allmän handling som alla har rätt att ta del av, förutsatt att den inte innehåller sekretesskyddade uppgifter. Du kan dock välja att vara anonym, men då kan vi inte lämna något svar till dig.

Mer information

För mer information, läs utbildningskontorets rutiner för klagomålshantering. Pdf, 113.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Lämna din synpunkt/klagomål

Verksamhet: * (obligatorisk)
Verksamhet:
Jag vill ha svar via: * (obligatorisk)
Jag vill ha svar via:Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-05-02 01:24

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-05-02 01:24

Dela sidan