Nykvarns kommun

Här hittar du information om hanteringen av dina personuppgifter i Nykvarns kommun.

Hantering av personuppgifter

Som arbetsgivare i Nykvarns kommun hanteras och behandlas personuppgifter för bland annat anställningsavtal, lönespecifikationer, sjukfrånvaro, rehabiliteringsutredningar, löneöversyner, läkarintyg, skyddade adresser, lönekartläggningar, sjukförsäkringar, medarbetarsamtal, uppgifter till nära anhörig, arbetsskadestatistik och trakasserier.

Dataskyddsförordningen innebär att det måste finnas någon form av laglig grund för att få behandla och hantera personuppgifter. Som medarbetare i Nykvarns kommun är grunden för behandlingen såväl rättslig förpliktelse, att fullfölja avtal, intresseavvägning och i enstaka fall samtycke.