Nykvarns kommun

Bedriver du eller vill bedriva fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem i Nykvarns kommun? Då finns här information som kan vara viktig för dig.

Är du intresserad av att starta verksamhet i Nykvarns kommun finns här ansökningsblanketten som du behöver inkomma med. Det framgår även vilka handlingar du behöver komplettera din ansökan med. Din ansökan kommer att behandlas av utbildningskontoret.

Under relaterad information finns även kommunens styrdokument för godkännande, beslut om bidrag samt tillsyn av fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.