language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Måltidspedagogik för hälsan och klimatet

Barn och utbildning

Placeholder

Måltidspedagogik för att skapa hälsosamma och klimatsmarta matvanor – nu fortsätter arbetet med den så kallade Saperemetoden.

2023 inleddes med en utbildningsdag för förskole- och måltidspersonal i kommunen. Hanna Sepp, universitetslektor i mat- och måltidsvetenskap höll tillsammans med två måltidspedagoger en halvdagsföreläsning för personalen, detta tack vare medel från Omställningsfonden. Temat för dagen var måltidspedagogik och fokus på den så kallade Saperemetoden.

Saperemetoden utvecklades för att hjälpa barn utöka sin smakpalett och lära dem använda alla sina sinnen i kontakt med mat, berättar Sofie Hansson, biträdande kostchef på kostenheten i Nykvarns kommun.

Ju fler ord man kan sätta på en smak eller ett livsmedel, desto högre status får den. Jämför exempelvis hur vi pratar om vin jämfört med en potatis. Det finns otroligt många ord för hur en druva kan smaka medan en potatis kanske mest beskrivs som ”jordig och söt”.

Syftet med utbilningsdagen var att främja ett samarbetet mellan verksamheterna och att lägga en bra grund för hälsosamma och klimatsmarta matvanor för barnen.

Arbetssättet går hand i hand med klimat- och hälsomålen, men för att ställa om behöver man få med alla på tåget. Samhället lägger stora summor pengar på gratis skolmat, man bör därför använda den som en resurs och inte som något som inte bara ska avklaras för mättnad, berättar Sofie.

Vi vill lära barnen att hitta nya favoriter, hjälpa dem våga smaka och ta del av fler sorters livsmedel och på så vis möjliggöra för ett mer hållbart förhållningssätt till mat.

I vår fortsätter arbetet. Då ska pedagoger från samtliga förskolor tillsammans med skolköken gå en webbaserad utbildning i Saperemetoden.

Jag tror att föreläsningen var inspirerande för många, jag har fått mycket positiv respons och tankar om hur man ska arbeta med skolmaten som en resurs. Det här är inte ett tillfälligt projekt det är ett helt arbetssätt, säger Sofie.

Senast uppdaterad 2023-03-08 04:24

Dela sidan

Senast uppdaterad 2023-03-08 04:24

Dela sidan