language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Akut hjälp

Här hittar du information och telefonnummer om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation.

Livboj

SOS Alarm 112

SOS Alarm ringer du i en akut nödsituation. Genom att ringa 112 kan du till exempel få hjälp av ambulans, polis eller brandkår. Förutom att du an få hjälp av polis, brandkår och ambulans når du också till exempel Giftinformationscentralen på detta nummer

Mer information hittar du på: www.sosalarm.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdguiden 1177 - råd om sjukdomar och hälsa

Råd om vård på webb och telefon då det är mindre akut. 1177 Vårdguiden har öppet dygnet runt. Bakom 1177 står den svenska sjukvården genom alla landsting och regioner i samverkan.

Länk: http://www.1177.se/Stockholm/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polisen 11414

Polisens telefonnummer använder du för ärenden som är mindre akuta, till exempel en polisanmälan. Du kan ringa 114 14 var du än befinner dig och bli kopplad till närmaste polismyndighet.

Länk: https://polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tipsa polisen

Om du ser något konstigt som inte är akut kan du tipsa polisen via telefon 11414 eller via ett formulär på polisens hemsida . Lämna ditt telefonnummer så att polisen kan ringa upp dig för eventuella kompletterande frågor. När polisen ringer är det från ett dolt nummer.

Akuthjälp vid sociala problem

Socialjouren i Södertälje - akut hjälp efter kontorstid


Telefonnummer 08-523 038 70
Måndag-torsdag kl. 17.00-24.00
Fredag kl. 15.00-01.00
Lördag kl. 16.00-01.00
Söndag kl. 16.00-01.00
Detta arbetar socialjouren med:

  • Råd och stöd vid oro runt barn och ungdomar.
  • Akuta insatser för barn och ungdomar som far illa.
  • Akuta insatser och rådgivning för personer som är utsatta för hot och våld i nära relation.
  • Akuta insatser och rådgivning för personer med beroendeproblematik.
  • Upplysning och rådgivning i sociala frågor.

Under kontorstid

Vardagar kontaktar du mottagningsgruppen på Vuxen eller Barn och familj om du vill göra en anmälan, ansökan eller rådgöra anonymt. Du når oss via kommunens växel, 08-555 010 00 eller vård och omsorgs mottagningstelefoner, avdelning vuxen, 08-555 014 70 eller barn och familj 08-555 010 69.

Barn och unga

BUP Södertälje

Vardagar: 08-514 530 00. Dagtid har barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Södertälje akutmottagning 08.00 - 16.00.

Länk: https://www.bup.se/hitta-mottagning/bup-sodertalje/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BUP Akutenhet

Kvällar, nätter och helger: 08 - 616 69 00. BUP:s akutenhet vid Södersjukhuset i Stockholm ansvarar för all akut mottagning kvällar och nätter klockan 16.00–08.00 och på helger.

Länk: http://bup.se/sv/Hitta-Mottagning/heldygnsvard/BUP-Akutenhet/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS – för dig som är ung

Barnens hjälptelefon: 116 111

Till BRIS kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på BRIS telefoner. Samtalet syns heller inte på telefonräkningen.

Länk: https://www.bris.se/?pageID=327 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS - för vuxna om barn

Vuxentelefon – om barn: 077-150 50 50

Öppettider vardagar kl. 11-13. BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med om frågor och oro som rör barn

Länk: https://www.bris.se/?pageID=599 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis drivs av Röda Korsets ungdomsförbund och där kan du som är upp till 25 år du chatta/prata anonymt med en jourhavande kompis. SMS kostar som ett vanligt SMS, du kan också chatta via dator.

SMS:a Kompis till 71 700.

Öppettider: vardagar 18-22 och helger 14-18.

Länk: http://rkuf.se/vad-vi-gor/jourhavande-kompis/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polisens föräldratelefon

Stockholms län 020-217 000

Föräldrar och andra som är oroliga för ungdomar i sin närhet kan ringa föräldratelefonen om frågor kring ungdomar och kriminalitet.

Öppettider tisdag-torsdag kl. 09-16. Du får vara anonym.

Ungdomsmottagningen Södertälje

Alla ungdomar upp till 23 år välkomna. Dit kan du vända dig om du har frågor om kroppen, sexualitet, preventivmedel, graviditet, könssjukdomar eller om du bara behöver prata. Besöken är gratis och Ungdomsmottagningen har tystnadsplikt.

Länk: https://www.sodertalje.se/kultur-och-fritid/ung-i-sodertalje/ungdomsmottagningen/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hot, våld och brott

Relationsvåldscenter i Södertälje

Telefonnummer: 08-523 024 90
Öppettider måndag-fredag 8.30-12.00, 13.00-17.00
E-post: relationsvaldscenter@sodertalje.se
Rådgivning och insatser för personer som är utsatta för hot och våld i nära relation. I RVC ingår bland annat Nyckeln som erbjuder krisbearbetning för barn som bevittnat våld. Det finns också stöd för barn till missbrukare och barn till psykiskt sjuka föräldrar.

Våld i nära relationer - Nykvarns kommun

Kvinnojouren i Södertälje

Telefonnummer: 08 - 550 170 80

Ideell kvinnojour som tillhör föreningen Brottsoffer - , Kvinno- och Tjejjouren i Södertälje, Salem och Nykvarn.
Länk: http://kvinnojourenannfrid.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Juventas ungdomsjour i Södertälje

Telefonnummer: 08 - 550 680 60

Vi har länge hetat Juventas systrar och varit en tjejjour. Nu har vi öppnat vår verksamhet och arbetar ideellt med att stödja alla ungdomar mellan 13 och 21 år.

Telefontid måndag - fredag 10 – 15

Länk: http://juventasungdomsjour.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnofridslinjen

Telefonnummer: 020 - 50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Öppet dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Länk: http://www.kvinnofridslinjen.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Storasyster

Telefonnummer: 079-075 95 09

Storasyster erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. De finns där för dig och lyssnar gärna. Du kan alltid vara anonym och de har tystnadslöfte. Till dem kan du som är 13 år och uppåt vända dig, oavsett könsidentitet.
Länk: https://storasyster.org/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brottsofferjouren

Telefonnummer: 0200 - 21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott, eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Du kan ringa anonymt till Brottsofferjouren.
Länk: http://sodertalje.boj.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mansjouren

Du når Mansjouren i Stockholm på telefon 08-30 30 20, email info@mansjouren.se Det finns även möjlighet att nå Mansjouren på Skype under namnet mansjouren.stockholm om behov finns. Besöksadressen är Hornsgatan 135, Stockholm

Psykisk ohälsa och missbruk

Akut hjälp vid psykisk ohälsa vuxna

Telefonnummer: 08-123 492 00

Psykiatrisk akutmottagning, S:t Görans sjukhus.
Länka till http://psykiatri.sll.se/vard-hos-oss/akut-hjalp/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beroendeakuten S:t Görans sjukhus

Telefonnummer: 08 - 123 459 00

Akutmottagning för beroendepatienter i Stockholms län. Drop-in dygnet runt.
Länka till https://www.beroendecentrum.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Äldrelinjen

Äldrelinjen är till för dig som är över 65 år och mår psykiskt dåligt eller behöver någon att prata med. Här finns någon som kan lyssna, ge stöd för stunden och vid behov hänvisa till annat stöd och professionell hjälp. Om du är anhörig till en äldre med psykisk ohälsa är du också välkommen att ringa. Äldretelefonen bemannas av specialutbildade volontärer. Samtalet kostar bara en markering.

Äldrelinjen: vardagar kl. 10-15, telefonnummer: 020-22 22 33

Våldsbejakande extremism

Med våldsbejakande extremism menas rörelser och ideologier som förespråkar våld för att nå sina ideologiska mål.

Ett nationellt arbete pågår för att samordna arbetet mot våldsbejakande extremism. I Nykvarn samarbetar Nykvarns kommun med polisen i frågan.
Du kan ringa Rädda barnen på 020-100 200 för att få tips och råd om vad du kan göra för att hindra att din anhörig dras in våldsbejakande extremistisk rörelse. De ger också stöd om du bara vill prata om din oro.

Telefontider vardagar mellan 09:00–12:00 och 13:00-16:00
Om du har frågor om hur kommunen arbetar så kontakta växeln 08-555 010 00 för stöd och hjälp

Mer information om våldsbejakande extremism klicka här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationellt informationsnummer

Du ringer 113 13 när du när du behöver få eller själv vill lämna information om allvarliga olyckor och kriser. Det kan gälla trafikolyckor, bränder, större stormar, översvämningar och sjukdomsutbrott.

Länk: https://www.sosalarm.se/viktiga-telefonnummer/11313/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-10-25 11:05

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-10-25 11:05

Dela sidan