language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Ändring av detaljplan inom Mörby 5:34 är antagen

Bygga, bo och miljö

Placeholder

Planområdets lokalisering i förhållande till Vidbynäs.

Kommunfullmäktige i Nykvarns kommun har den 20 april 2023, KF § 55, beslutat att anta ändring av detaljplan inom Mörby 5:34. Protokollet har anslagits på kommunens digitala anslagstavla och hemsidan den 28 april 2023. Överklagandetiden går ut den 19 maj 2023.

Laga kraft inträder tidigast dagen efter överklagandetiden passerat, den 20 maj 2023.

Avsikten med ändring av detaljplan för Mörby arbetsområde etapp 3 (0140-P06/0601) är att möjliggöra en tillbyggnad av befintlig lager- och industribyggnad inom fastigheten Mörby 5:34. Föreslagen tillbyggnad är placerad där det idag går kommunala ledningar för dricksvatten, avlopp och dagvatten som försörjer Mörby 5:7 så dessa behöver flyttas för att tillbyggnaden ska vara möjlig. Ledningarna flyttas till norr om Mörby 5:7 till kommunalägd mark där markreservat och ledningsrätt inte behövs.

Läs mer om ändringen av detaljplanen här.

Senast uppdaterad 2023-04-28 11:52

Dela sidan

Senast uppdaterad 2023-04-28 11:52

Dela sidan