language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Ändring av detaljplan för del av Ströpsta 3:312 (Bergtorp förskola) är antagen

Bygga, bo och miljö

Placeholder

Planområdets lokalisering.

Kommunfullmäktige i Nykvarns kommun har den 11 maj 2023, KF § 69, beslutat att anta Ändring av detaljplan för del av Ströpsta 3:312 (Bergtorp förskola). Protokollet har anslagits på kommunens digitala anslagstavla och hemsidan den 17 maj 2023. Överklagandetiden går ut den 7 maj 2023.

Laga kraft inträder tidigast dagen efter överklagandetiden passerat, den 8 maj 2023.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för en större parkeringsplats och avsläppningsyta tillhörande förskolan för att förhindra trafikproblem som förväntas uppstå längs den högt trafikerade Järnavägen.

Läs mer om ändringen av detaljplanen här.

Senast uppdaterad 2023-05-17 10:55

Dela sidan

Senast uppdaterad 2023-05-17 10:55

Dela sidan