language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Kuolemantapaukset ja kuolinpesäilmoitus - Dödsfall

Kuolemantapauksen jälkeen on aina laadittava yhteenveto edesmenneen taloudesta, joka toimitetaan Verovirastolle perukirjana.

Placeholder

Ilmoitus kuolemantapauksesta

Kuolemantapauksesta on ilmoitettava Verovirastolle mahdollisimman nopeasti. Myös vainajan taloudellisesta tilanteesta on tehtävä selkoa. Lain mukaan kuolemantapauksen jälkeen on aina laadittava niin kutsuttu perukirja.

Mitä perukirja on?

Perukirja on yhteenveto edesmenneen varoista ja veloista. Se on laadittava ja lähetettävä Verovirastoon neljän kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta.

Kuolinpesäilmoitus vai perukirja?

Jos edesmenneen varat riittävät vain hautauskuluihin ja muihin kuolemantapaukseen liittyviin kuluihin, hänen jälkeensä voidaan perukirjan sijasta laatia ns. kuolinpesäilmoitus. Näin voidaan toimia, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

  • Kuolinpesän varat riittävät vain hautauskuluihin ja muihin kuolemantapauksesta aiheutuneisiin kuluihin. Kohtuullisina pidettäville hautauskuluille on vahvistettu normisumma.
  • Kuolinpesään ei sisälly kiinteää omaisuutta tai vuokratonttia.

Kuolinpesän edustaja voi jättää kuolinpesäilmoitusta koskevan hakemuksen. Kuolinpesän selvittäjä tutkii tällöin, täyttyvätkö edellytykset kuolinpesäilmoituksen laatimiseen. Asian selvittää sen kunnan sosiaalilautakunta, jossa edesmennyt oli kirjoilla. Tämän jälkeen kuolinpesäilmoitus toimitetaan Verovirastoon.

Muistakaa seuraava, jos aiotte laatia kuolinpesäilmoituksen

  • Älkää maksako mitään edesmenneen laskuja.
  • Keskeyttäkää välittömästi kaikki suoraveloitukset (autogiro).
  • Älkää käyttäkö mitään edesmenneen rahoja ennen kuolinpesäilmoituksen valmistumista.
  • Jos kuolinpesässä on varoja, ne on käytettävä ensisijaisesti hautauskuluihin.
  • Kuolinpesän edustajan on mahdollisimman nopeasti otettava yhteyttä edesmenneen mahdollisiin velkojiin ja ilmoitettava näille kuolemantapauksesta.
  • Kuolinpesällä voi tietyissä tapauksissa olla oikeus saada taloudellista tukea hautauskuluihin. Tätä koskeva hakemus tehdään sen kunnan sosiaalihallinnolle, jossa edesmennyt asui.

Määrätapauksissa kunta voi tarjota taloudellista tukea kuolemantapauksen jälkeen. Se on mahdollista, ellei kuolinpesässä ole riittävästi varoja hautajaisten järjestämiseen. Sosiaalipalvelu voi tällöin myöntää taloudellista apua, niin että edesmennyt saa kunnialliset hautajaiset.

Hautausapua hakee kuolinpesä. Hakemuksen allekirjoittaa kuolinpesän osakas/osakkaat. Siihen, myönnetäänkö apua vai ei, vaikuttaa muun muassa edesmenneen taloudellinen tilanne. Hautauskuluihin haetaan apua sosiaalipalvelusta.

Jos vainajalle järjestetään siviilihautajaiset, hautaustoimituksesta huolehtii siviilihautajaisten toimittaja.

Voit valita haluamasi henkilön tähän tehtävään, esimerkiksi jonkun perheenjäsenen tai ystävän. Nykvarnin kunta on myös nimennyt siviilihautajaisten toimittajan, jota joko omaiset tai hautaustoimisto voivat käyttää. Tehtävästä peritään tällöin 2 130 kruunun hinta, ja se laskutetaan kuolinpesältä.

Oliko sinulle apua sivuston tiedoista?

Kiitos palautteesta!

Kaipaatko jotakin tietoa?
Otamme mielellämme vastaan palautetta sivustosta voidaksemme parantaa sisältöä entisestään.

Kerro meille mahdollisista virheistä tai puuttuvista tiedoista

Ilmoita sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen
Nykvarnin kunta tallentaa tietosi GDPR-tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Lisätietoa tietojen käsittelystä on osoitteessa www.nykvarn.se/gdpr

Viimeksi päivitetty 2022-10-07 01:54

Jaa sivu

Oliko sinulle apua sivuston tiedoista?

Kiitos palautteesta!

Kaipaatko jotakin tietoa?
Otamme mielellämme vastaan palautetta sivustosta voidaksemme parantaa sisältöä entisestään.

Kerro meille mahdollisista virheistä tai puuttuvista tiedoista

Ilmoita sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen
Nykvarnin kunta tallentaa tietosi GDPR-tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Lisätietoa tietojen käsittelystä on osoitteessa www.nykvarn.se/gdpr

Viimeksi päivitetty 2022-10-07 01:54

Jaa sivu