language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Brandskydd och sotning

Förebygg bränder i bsMånga bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Sotning och brandskyddskontroll förebygger dessa bränder.

Hitta på sidan

Hitta på sidan

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) är kommunen ansvarig för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Kommunerna Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö ingår i Södertörns brandförsvarsförbund som har fått i uppdrag att sköta sotning och brandskyddskontroll åt kommunerna.

Du som är fastighetsägare och har en eldstad som används måste dock själv se till att brandskyddskontroll och sotning görs enligt de intervaller kommunen bestämmer.

Sotning

I Nykvarns kommun utförs sotning av Kringelsotaren AB som har avtal med Södertörns brandförsvarsförbund. Du hittar kontaktuppgifter och mer information om hur sotningen går till på Södertörns brandförsvarsförbunds hemsida, se relaterad information.

Hur ofta ska det sotas?

Används eldstaden som den primära källan för uppvärmning eller matlagning så ska sotning ske 1 gång per år.

Om eldstaden inte utgör den primära källan för uppvärmning eller matlagning ska sotning ske vart 3:e år.

Du kan vända dig till Södertörns brandsförsvarsförbund om du har frågor om sotning för din fastighet.

Sota själv?

Här Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om vad som gäller när du vill sota själv och hur du ansöker.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll utförs av Södertörns brandförsvarsförbund i kommunerna Botkyrka, Ekerö, Haninge, Nacka, Nykvarn, Salem och Södertälje.

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister i en anläggning för att förebygga skador på människor, egendom och miljö till följd av brand.

Brandskyddskontrollen innebär en prövning av den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt. I huvudsak kontrolleras att anläggningen överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Av vem utförs brandskyddskontrollen och när?

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den brandskyddskontrollant som är delegerad av Södertörns brandförsvarsförbund. Södertörns brandförsvarsförbund är ansvarig för att brandskyddskontroller utförs (myndighetsutövning) och håller reda på hur ofta kontrollen ska göras och aviserar fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren när det är dags, se frister. Efter brandskyddskontrollen ska ägare eller nyttjanderättshavare få dokumentation över vad som har kontrollerats och vilka eventuella brister som upptäckts.

Omfattning av brandskyddskontrollen

Den enskilda anläggningens funktion och egenskaper kontrolleras ur brandskyddssynpunkt så att de överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Information om brandskyddskontroll finns på Södertörns Brandförsvarsförbunds hemsida.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-03-07 01:28

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-03-07 01:28

Dela sidan