language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Överklaga beslut

Du är alltid välkommen att höra av dig till Nykvarns kommun om du har problem med att förstå ett beslut eller vill framföra en åsikt. Men i vissa fall kanske du vill klaga mer formellt, då finns det två sätt att klaga på: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Kommunfullmäktiges och nämndernas beslut kan i många fall överklagas genom laglighetsprövning. Alla kommuninvånare har rätt att få lagligheten i kommunens beslut prövad genom att överklaga det hos förvaltningsrätt.

Överklagandet måste lämnas till rätten inom tre veckor från det att justering av protokollet har anslagits på kommunens anslagstavla. Förvaltningsrätten prövar beslutets laglighet, men inte dess lämplighet. Beslutet kan därför upphävas, men inte ändras.

Förvaltningsbesvär

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Det är bara den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, som kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär. Den överprövande instansen, vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten, prövar både om beslutet är lagligt och om det är lämpligt. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och ta ett annat beslut.

Överklagandet måste vara skriftligt. Det adresseras till den överprövande instansen, men lämnas in till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet (till exempel kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, vård- och omsorgsnämnden eller utbildningsnämnden).

Överklagandet ska ha kommit in till kommunen senast tre veckor från att den som vill klaga fick del av beslutet.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den myndighet som ska pröva beslutet. Om kommunen bedömer att överklagandet har kommit in för sent fattar man ett beslut att avvisa överklagandet. Detta beslut kan också överklagas. Kommunen måste skicka med information om hur det går till att överklaga ett beslut när det gäller ärenden som rör någon personligen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-12-16 10:02

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-12-16 10:02

Dela sidan