language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Tillfälliga förskoleplatser på Furuborgskolan

Barn och utbildning

Placeholder

Nykvarn växer och många barn står i kö till att få börja på förskola. För att barnen ska kunna erbjudas förskoleplats har utbildningsnämnden beslutat om tillfälliga förskoleplatser på Furuborgskolan med start i januari nästa år.

Under sommaren diskuterade utbildningsnämnden möjligheten att skapa nya förskoleplatser i paviljonger vid en av kommunens förskolor. Efter beräkningar kom de fram till att det är mycket mer kostnadseffektivt att använda kommunens befintliga lokaler än att hyra in paviljonger.

Furuborgskolans lokaler utnyttjas ännu inte fullt ut. Därför finns det utrymme för tillfälliga förskoleavdelningar. För det krävs en provisorisk verksamhetsförändring av lokalerna.

- Det blir ingen kvalitativ skillnad för barnen. Snarare blir det en fördel för dem att vistas i bättre lämpade lokaler på Furuborgskolan än i en tillfällig paviljong. Lösningen har provats tidigare, vid byggnationen av Lillhaga förskola och det fungerade bra, säger Marie Wiberg Scott, rektor för Nykvarns förskolor.

Det är i första hand de äldsta barnen födda 2017, från Winklerska förskolan som placeras på de tillfälliga förskoleavdelningarna på Furuborgskolan.

- Vi ser fördelar med att det är de äldsta barnen som kommer att gå på de tillfälliga avdelningarna. De är redan trygga med att vara i en förskolegrupp och får en fin mjukstart till förskoleklassen till hösten 2023 oavsett på vilken skola barnen kommer att börja i, säger Marie Wiberg Scott, rektor för Nykvarns förskolor.

Barnen som börjar på de tillfälliga avdelningarna på Furuborgskolan har inte förtur, förutom syskonförtur, när de gör sitt skolval. Läs mer om hur skolvalet går till här.

De tillfälliga förskoleavdelningarna på Furuborgskolan beräknas upphöra när Bergtorps förskola står klar.

Senast uppdaterad 2022-11-14 05:00

Dela sidan

Senast uppdaterad 2022-11-14 05:00

Dela sidan