language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Detaljplan för Stöpplaren 3 m.fl.

Bygga, bo och miljö

Placeholder

Planområdets lokalisering i förhållande till tätorten.

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun beslutade 2024-04-09 § 51 att godkänna planförslaget och låta förvaltningen skicka ut förslaget till detaljplan på granskning. Granskningstidenstiden pågår mellan 2024-04-22 och 2024-05-13.

Planområdet är beläget centralt i Nykvarns tätort, cirka 500 meter nordost om Nykvarns centrum, söder om Norra Stationsvägen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ett vårdboende för äldre med cirka 85 boendeplatser på fastigheten Stöpplaren 3 m.fl.

Läs mer om förslaget till ändring av detaljplan och hur du lämnar dina synpunkter på förslaget här. Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 2024-04-22 07:27

Dela sidan

Senast uppdaterad 2024-04-22 07:27

Dela sidan