language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Detaljplan för Stöpplaren 3 m.fl.

Detaljplanen möjliggör uppförande av ett äldreboende .

Ärendeinformation

Diarienummer
KS/2023:131

Projektnamn
Stöpplaren 3 (Säbo)

Område
Tätorten

Planarbetets innehåll
Äldreboende (Säbo)

Skede
Samråd

Planområdets placering i tätorten

Planområdets placering i tätorten

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt äldreboende.

Planområdet är beläget centralt i Nykvarns tätort, cirka 500 meter sydost om Nykvarns centrum, söder om Norra Stationsvägen.

Planprocessens skeden

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun beslutade 2023-11-28 § 174 att låta förvaltningen ställa ut förslag till detaljplan för fastighet Stöpplaren 3 m.fl. på samråd.

Planförslaget ställs ut på samråd under perioden 2023-12-07 t.o.m. 2024-01-05.
Under denna period har du möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter på planförslaget. Under relaterad information hittar du de utställda samrådshandlingarna.

Eventuella synpunkter skickas skriftligen till Nykvarns kommun och ska vara kommunen tillhanda senast 2024-01-05. Ange planens namn och diarienummer: KS/2023:131 i rubrik eller meddelanderad. Inlämnade synpunkter utgör en allmän handling. Den som inte senast under granskningen delgivit kommunen sina synpunkter kan förlora rätten att överklaga detaljplanens antagandebeslut.

Synpunkter via brevpost skickas till:
Nykvarns kommun, Centrumvägen 24A, 155 80 Nykvarn

Synpunkter via e-post skickas till:
kommun@nykvarn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-12-13 02:32

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-12-13 02:32

Dela sidan