language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt
Familjehem

I familjehemmet bor barn och ungdomar som av någon anledning inte kan bo hos sina egna föräldrar. I familjehemmet bor barnet eller ungdomen under en längre tid.

Hur blir man familjehem?

Efter att ni har anmält ert intresse kommer ni att bli kontaktade av en familjehemssekreterare. Vid den första kontakten lämnar familjehemssekreteraren ytterligare information och ni bokar in ett första möte.

Vilka kan bli familjehem?

Alla som vill kan anmäla sitt intresse för att bli familjehem. Civilståndet är inte av avgörande betydelse och inte heller om man bor i hus eller lägenhet. Det viktiga är att er familj känner att det finns fysiskt och känslomässigt utrymme samt engagemang för ytterligare en familjemedlem. Det krävs ingen speciell utbildning eller erfarenhet för att bli familjehem.

Som familjehem blir ni en mycket viktig del av det team som behöver finnas runt det placerade barnet/ungdomen och viktiga beslut kring barnet tas i ett tredelat föräldraskap: föräldrar, familjehem och socialtjänst.

Vilka förväntningar har socialtjänsten på er som familjehem?

  • Ni ska vara goda förebilder för barnet/ungdomen.
  • Samtliga i familjen ska vara positivt inställda till att ta uppdrag som familjehem. Det är viktigt att ev. egna barn vet vad det innebär.
  • Ni ska behålla kontakten med barnets biologiska föräldrar och släktingar och fortlöpande samarbeta med handläggare i socialtjänsten. Ni ska vara beredda att följa upp andra viktiga instanser i barnets dagliga liv, såsom barnomsorg eller skola.
  • Ni ska följa den planering som socialtjänsten gjort för barnet/ungdomen.
  • Ni ska sköta den dagliga omsorgen samtidigt som socialtjänsten har ett grundläggande ansvar.

Vad erbjuds ni som familjehem?

  • Ni får fortlöpande stöd av familjehemssekreterarna samt det placerade barnet/ungdomens socialsekreterare.
  • Ni får ersättning för omkostnader som ska täcka kostnader för mat, logi, kläder, fritidsaktiviteter och annat som barnet/ungdomen behöver.
  • Ni får också arvode för er arbetsinsats. Arvodets storlek varierar utifrån barnets ålder och den arbetsinsats som uppdraget kräver. Arvodet är skattepliktigt samt sjukpenning- och pensionsgrundande. Storleken på arvodet följer kostnadsutvecklingen inom vårdyrkena och vi följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer om ersättningar.

Hur ser kontakten ut med socialtjänsten?

Socialtjänsten gör minst fyra hembesök per år för att träffa barnet. Ni som familjehem har en egen handläggare som regelbundet ger handledning, råd och stöd och barnet har en egen handläggare som följer upp vården.

Placering i familjehem kan göras utifrån två olika lagstiftningar; Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) alternativt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Hur går en familjehemsutredning till?

Ni kommer att bli inbjudna till socialkontoret för ett första samtal och ni kommer få med er en folder hem att fylla i, den heter ”BRA fam”. Familjehemssekreteraren behöver även ett godkännande från er att begära ut registerutdrag från olika myndigheter. Om familjehemssekreterarna sedan gör bedömningen att det inte finns några hinder för er familj att bli familjehem bokas ett hembesök. Vid besöket träffar familjehemssekreterarna hela familjen för att se vilka ni är och hur ni bor. I samband med detta hembesök får ni ytterligare information om uppdraget.

Sedan påbörjas en mer omfattande utredning med flera hembesök och djupintervjuer som tar upp er uppväxt, ert vuxenliv, ert eventuella föräldraskap samt hur ert nuvarande liv ser ut.

För att bli godkänd som familjehem krävs en noggrann process som kan ta några månader. Familjehemssekreterarna och barnhandläggarna matchar sedan er familj mot ett särskilt barn för att se att barnets behov kan bli tillgodosedda hos er som familjehem.

Är ni intresserade av att vara familjehem under en kortare eller längre tid och därmed öppna ert hem och hjärta för ett barn/ungdom?
Anmäl ert intresse för att bli familjehem till familjehemssekreterare på barn och familj via kommunens växel 08-555 010 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-10-31 03:03

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-10-31 03:03

Dela sidan